Nettuno Multiservizi
Via del Vespro n.6, is. 290
98122 – MESSINA

P.I. 02893130837

Tel.: 0039 090 2132807
Fax: 0039 090 716851

E-mail: info@nettunomultiservizi.it